logo-mini

تابلو چلنیوم

این دستــه از حروف برجــــسته چندین سال است که با به عرصه تبلیغــات محیطی در ایران گذاشته است ، که خیلی سریع جای خوبی در مــارکت ایــران پیدا کرد.
حروف برجسته چلنیوم به دلیل تنوع در رنگ بندی ، وزن نسبتــاً کمتر نسبت به حروف های دیگر ، شکل و فرم پذیری آســان و وضوح و رســایی بالای تبلیغاتی بسیـار مورد علاقه مردم می باشد. هر چند که جزو کار های خاص حساب نمی شود ، و شما می توانید عمدتاً استفاده از این نوع کار را در هر صنفی مشــاهده کنید. عمق معمول این دسته از حروف ها ۹ سانتی متر می باشد. نور دهی این حروف ها از صفحه ی رویی و از روبه رو می باشد ، و زوارها ی دور از جنس آلومیـنیـوم است

پروســـه ی تولید این محصـول شــامل برش لیـزری طرح مورد نظر بر روی ورق های پـلکسی گلاس ، اندازه گیـری و مشـخص کردن نقاط پیچ و خم حروف بر روی زوار دور کار (آلومینیوم) ، ســوار کردن و چسبــاندن حروف پـلکسی بر روی زوارها می باشد.
طرح مود نظر نیز بر روی پی .ی سی زیر کار توســط اره برش می خورد و بلوک های اِس اِم دی روی آن ها چسبــانده
می شود.
در پایان نیز حروف آماده شده بر روی ورق های پی وی سی مونتـــاژ می شود. حاصل کار حروف برجستـه چنلیوم می باشد که پس از کنتـــرل و بازبینی محصـول ، و مطمئن شــدن از ســلامـت نوار های اِس اِم دی و محکم بودن کار، جهت بسته بندی و ارسال به مشتــری مهیا می شود.

در زیر تصاویری از تابلوی چلنیوم مشـــاهده می کنــید :